سرویس های نگهداری سایت

در صورت عدم رضایت از سرویس تا 30 روز میلغ پرداختی عودت داده میشود
خدمات پشتیبانی سایت برنزی
7,000,000/ Jahr(e)
right;">انجام امور مربوط بازیابی سایت
  • سرویس پشتیبانی طلائی
    2,000,000/ Monat(e)
  • سرویس پشتیبانی فنی
    1,200,000/ Monat(e)
    سرویس پشتیبانی VIP لیزارد
    5,000,000/ Monat(e)