اپلیکیشن

اپلیکیشن نسخه اندروید
70,000,000 تومانبه صورت یک بار
اپلیکیشن فروشگاهی نسخه IOS (تعرفه 98)
8,000,000 تومانبه صورت یک بار
اپلیکیشن فروشگاهی نسخه اندروید (تعرفه 98)
5,000,000 تومانبه صورت یک بار
نسخه وب اپلیکیشن وبسایت
60,000,000 تومانبه صورت یک بار
اپلیکیشن نسخه ios
80,000,000 تومانبه صورت یک بار